راهی به آسمان

راهی به آسمان

امام محمدباقر علیه‌السلام فرمودند: « خداوند عزّوجل از میان بندگان مومنش آن بنده‌ای را دوست دارد که بسیار دعا کند، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب، زیرا آن، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام بازگردد و روزی ها در آن تقسیم گردد و حاجت های بزرگ برآورده شود.» ... ادامه مطلب