۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : چله

ملکوت سرکه

ملکوت سرکه

سرکه ملکوت عجیبی دارد!!
اگر آب انگور چهل روز بماند شراب می‌شود،
اما اگر چهل روز دیگر بماند سرکه می‌شود. شراب عقل را کم می‌کند ولی سرکه عقل را زیاد و شهوت را کم می‌کند، همچنین سرکه در خانه
برکت دارد و شیاطین و اجنه را دفع می‌کند.
«درواقع سرکه شرابی است که چله گرفته»