۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : کوثر

مثل گیلاس

مثل گیلاس

ما به تو کوثر دادیم. کوثر چه چیزی است؟ می‌گویید آقا برو دنبال علم، تو می‌دانی علم برایش خوب هست؛ لذا ماهم باید کوثر بشویم. گیلاسی که بند به درخت است، زمانی که آفتاب به آن می‌خورد، خیلی برای آن خوب است. درست است آقا؟ ببینید انسان در زندگی چه گرفتاری‌هایی دارد که با همین مسائل ساده که مقدمات آن را می­‌چینیم حل می‌­شود.

دوست داری تکثیر بشوی؟

دوست داری تکثیر بشوی؟

انسان کثرت را دوست دارد. زیادی را دوست دارد؛ آدم دوست دارد زیاد باشد؛ دوست ندارد یکی باشد آدم دوست دارد تکثیر بشود. اشتباه می‌کند و به جای اینکه برود سراغ کوثر می رود سراغ تکاثر