۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : یاد خدا

توجه دائم

توجه دائم

همه غصه و ناله اهل معنا از این است که ربوبیت و عنایت حق تعالی، دائما جاری است ولی عبودیت و توجه ما دائمی نیست و همان توجه و طاعت نیز از خود او و فیض دیگری است.

تنها راه درمان

تنها راه درمان

تنها راه درمان رذایل اخلاقی درمان همه دردها خداست، خدای خونمان کم است که افسره ایم، نا امیدیم، بی انگیزه ایم، کم صبریم، عجولیم و…علت عاشق زعلت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست