نیت رسیدن به مقامات بهشت

آیا عمل به دستورات دین باید به خاطر محبت به پروردگار و مشمول نشدن به عذاب الهی و به جهنم رفتن و یا به بهشت رفتن و یا حب به قرب الهی و لذت بردن باید باشد و یا می تواند برای رسیدن به مقامات بالای بهشتی باشد آیا در دین چنین نیتی توصیه شده است؟ و اگر در بهشت همه راضی هستند و قبطه خوردن به مقامات اولیای الهی هم رنجی برای بهشتیان نداشته باشد ( در سوال دیگری پرسیدم که آیا رنج دارد یا نه و هنوز جواب نگرفتم) آیا چنین نیتی عاقلانه است یا فرقی ندارد در کجای بهشت است زیرا در هر حال رضایت کامل دارد و غرق در لذت است درنتیجه نیت و سایر انگیزه ها باید سبب دین داری شخص شود.

... ادامه مطلب
انتخابات

انتخابات

این روزها همه در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری اند. اما در پس این همه تکاپو ، سرانجام یک نفر و نه بیشتر! به ریاست جمهوری خواهد رسید. اما مملکت درون ما نیز نه فقط چهارسالی یکبار بلکه هر روز در کشاکش ریاست جمهوری است. در مملکت نفس ما همیشه آشوب و اضطراب بین دو کاندید انتخاباتی است. یک طرف جنود عقل و ملائکه و اولیای الهی و طرف دیگر جنود جهل و شیاطین و اولیای طاغوت. مملکت درون ما وقتی آباد خواهد بود که قوه قضاییه را "نفس لوامه" عهده دار شود و قوه مقننه در دست "وحی" باشد و قوه مجریه را "عبودیت" در اختیار گیرد. ... ادامه مطلب

سرآمد اهل توحید

اگر یکی از حقایق را از لسان عارف شوریده یا سالک دل‌سوخته یا حکیم متألهی بشنویم، چون سامعه ما تاب شنیدن آن ندارد و حتی نفس مانع شود که به قصور خود حمل کنیم، فوراً او را مورد همه طور لعن و طعن و تکفیر و تفسیقی قرار می‌دهیم و از هیچ غیبت و تهمتی نسبت به او فروگذار نمی‌کنیم. ... ادامه مطلب

جوانه‌زدن نور توحید در دل

از نشانه‌های جوانه‌زدن نور توحید در دل این است که زندگی غافلانه و کافرانه را چیزی جز مرگی مستمر نمی‌بیند. کسی که به خدا انس گرفت، حتی از تصور لحظه‌ای دوری از او وحشت می‌کند. ... ادامه مطلب