۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : توییتر

تحول ناوگانی و واژگانی در توییتر

تحول ناوگانی و واژگانی در توییتر

رسانه‌ای که ما می‌توانیم بیشترین برد را در آن داشته باشیم، توییتر است. یکی از عجایب روزگار این است که اینستاگرام باز و توییتر، فیلتر است. درست مثل این است که سگ‌ها را آزاد کردند و سنگ‌ها را بستند!
توییتری که قطعاً فرد با داشتن مفهوم و معقول می‌تواند در آن موج و برش ایجاد کند، فیلتر می شود و جایی مثل اینستاگرام که هر کسی ریخت و قیافه و اندام دارد می‌تواند در آنجا کار خود را پیش ببرد، آزاد است.

کارگاه اصول ایجاز نویسی در توییتر – جلسه اول

کارگاه اصول ایجاز نویسی در توییتر – جلسه اول

توییتر یک رسانه ی نخبگانی است و از فضای عامیانه به دور است.توییتر یک نوع بنکداری رسانه ای است،یعنی یک جمع نخبگانی دور هم جمع میشوند و مانند یک صنف شغلی است ، بنابراین جذابیت عامیانه ندارد.