۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : حکمت

تلمذ

تلمذ

یک مقام تلمذ داریم، یک مقام اخذ داریم. در تلمذ، اُنظر إلى ما قال نیست، اُنظر الى من قال است؛ اما در اخذ می‌توان حکمت را از کسی که بهره‌ای از مصالح نداشته اخذ کرد.

سینما را دیده‌اید؟

سینما را دیده‌اید؟

سینما را دیده‌اید؟
همه‌جا را تاریک می‌کنند تا همه حواس به سمت پرده سینما باشد. خدا هم در قالب ابتلائات و مشکلات، پیرامون ما را تاریک و تار می کند تا فقط به پرده حقیقی که همان جلوه کمالات اوست مشغول باشیم و جزاو چیزی نبینیم.