خدا از عمل کوچک و بزرگ شما سؤال می­کند

مرحوم علامه مجلسی (ره) از شهید اول نقل میکنند و ایشان هم از احمد ابن ابی الجوزی نقل میکنند که: «آرزو داشتم در عالم خواب ابو سلیمان دارانی را که جزء عباد و زاهدها بودند را ببینم. بعد از یک سال که از مرگش گذشت او را دیدم و گفتم: «خدا چطور با تو معامله کرد؟» ... ادامه مطلب

از سقیفه تا خندوانه

این یک اتفاق تاریخی است که در رسانه ما رقم خورده است؛ این یک شورش نرم علیه دموکراسی است که کسی نفهمیده است. هنوز صدایش در نیامده است ... ادامه مطلب

دوست داری تکثیر بشوی؟

انسان کثرت را دوست دارد. زیادی را دوست دارد؛ آدم دوست دارد زیاد باشد؛ دوست ندارد یکی باشد آدم دوست دارد تکثیر بشود. اشتباه می‌کند و به جای اینکه برود سراغ کوثر می رود سراغ تکاثر ... ادامه مطلب

تمدن غرب کبوتر خانه میبد است

می گویند: چرا کشور‌های اسلامی غمگین‌ ترین کشور‌ها هستن؟ خب آن یک درک دیگر‌ی دارد. درمورد آن غصه می‌خورد، می گوید: من تحقیر شدم، عزت من لکه دار شد؛ بله، ناراحت می شود اما در مقابل می گویند: عزت چی هست؟ با چی می‌نویسند؟ عزت یعنی چه؟ ... ادامه مطلب