۞ امام صادق (ع) می فرمایند:
علم و دانش به يادگيرى نيست، بلكه نورى است که خداوند آن را در دل كسى كه مى‏ خواهد او را هدايت كند قرار می دهد.

برچسب : عرفان

تلمذ

تلمذ

یک مقام تلمذ داریم، یک مقام اخذ داریم. در تلمذ، اُنظر إلى ما قال نیست، اُنظر الى من قال است؛ اما در اخذ می‌توان حکمت را از کسی که بهره‌ای از مصالح نداشته اخذ کرد.