حقی که به گردن ماست

حقی که بر گردن ماست

کتاب حقوق امام سجاد(ع) از مهمترین مراجع شیعه است
اشاره به حقوقی دارد که بر عهده هر کس است
اولین حق، حق نفس است و پس از آن حق زبان حق سمع، شنیدن، دست، پا، نماز و حج و….
یکی از مهمترین دلایل وجود مشکلات ما به خاطر این است که این حقوق را رعایت نکرده ایم

در این سخنرانی به فهرست این حقوق اشاره شده و توضیحاتی ارائه شده است.

فهرست عناوین این مطلب

حقی که به گردن ماست ، جلسه اول

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه اول:

حقی که به گردن ماست ، جلسه دوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه دوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهارم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهارم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه پنجم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه پنجم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه ششم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه ششم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه هفتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه هفتم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه هشتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه هشتم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه نهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه نهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه دهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه دهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه یازدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه یازدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه دوازدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه دوازدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سیزدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سیزدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهاردهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهاردهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه پانزدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه پانزدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه شانزدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه شانزدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه هفدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه هفدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه هجدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه هجدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه نوزدهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه نوزدهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیستم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیستم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و یکم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و یکم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و دوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و دوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و سوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و سوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و چهارم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و چهارم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و پنجم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و پنجم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و ششم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و ششم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و هفتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و هفتم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و نهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه بیست و نهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی ام

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی ام:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و یکم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و یکم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و دوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و دوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و سوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و سوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و چهارم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و چهارم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و پنجم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و پنجم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و ششم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و ششم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و هفتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و هفتم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و هشتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و هشتم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و نهم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه سی و نهم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهلم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهلم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و یکم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و یکم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و دوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و دوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و سوم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و سوم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و چهارم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و چهارم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و پنجم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و پنجم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و ششم( جلسه پایانی دهه اول محرم)

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و ششم( جلسه پایانی دهه اول محرم):

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و هفتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و هفتم:

حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و هشتم

دریافت

عناوین بحث حقی که به گردن ماست ، جلسه چهل و هشتم:

🔺متاسفانه صوت جلسه ۲۸ در دسترس نیست.

مروری بر نکات جلسه سی و هفتم(۱۴۰۱/۰۵/۰۷):

▪️شب اول محرم الحرام ۱۴۴۴▪️

 • قوی‌ترین منشور حقوق بشر عالم
 • ارتباط قیام امام حسین و رساله حقوق
 • فرمایش طلایی امام حسین علیه‌السلام برای زندگی دنیوی
 • چرا زندگی دنیوی مطلوب نیست؟
 • حق‌سالاری، هدف قیام امام حسین علیه‌السلام
 • آثار رعایت حقوق بر لطافت باطنی
 • نشانه‌ی پویایی جامعه
 • حق‌شناسی یاران امام حسین علیه‌السلام
 • یاری نمودن حق توسط جناب طوعه
 • ماجرای لحظات پایانی عمر جناب مسلم

مروری بر نکات جلسه سی و هشتم(۱۴۰۱/۰۵/۰۸):

▪️شب دوم محرم الحرام۱۴۴۴▪️

 • ساختار عالم، بر اساس حق
 • معنای حق
 • انواع حق
 • میزان در روز قیامت
 • هرچیزی را با حق خودش می سنجند.
 • علی علیه السلام نماد و نمود حق
 • سامان زندگی ما
 • مقصود از فساد و دایره وسیع آن
 • بدترین نوع فساد
 • منشا فساد اخلاقی
 • راهکار کنترل دامن
 • چه موقع صدای اعتراض بلند می شود؟
 • تحلیل جامعه کوفی از نگاه امام حسین علیه السلام
 • مهم ترین حق انسانی در جامعه
 • حرف طاغوت
 • اسلام انگلیسی
 • دنیای ما به وسیله اهل بیت تامین می شود‌.
 • مراعات حق در سپاه امام حسین علیه السلام

مروری بر نکات جلسه سی و نهم(۱۴۰۱/۰۵/۰۹):

▪️شب سوم محرم الحرام۱۴۴۴▪️

 • معنای عصر
 • هر سوگندی در قرآن با بعدش تناسب دارد.
 • چرا سوگند به عصر
 • همه دچار خسارت اند.
 • کسی که اهل این چهار ویژگی باشد، دستش پره
 • تواصی به حق چگونه ممکن است.
 • میزان در قیامت
 • چگونه اهل حق شویم؟
 • به هر میزان اهل صبر باشیم، اهل حقیم.
 • پربسامدترین کلمه امام حسین علیه السلام به اصحاب
 • حق دامن
 • آخرین حق اعضای بدن
 • مهمترین جمله امام به زوج های جوان
 • مراقبت چشم در سیره آیه الله بهجت
 • بهترین کمک برای کنترل دامن
 • یاد مرگ، شکننده ی شهوات
 • سم فضای مجازی
 • لذت فرزند وخانواده باید برجسته باشد.

مروری بر نکات جلسه چهلم(۱۴۰۱/۰۵/۱۰):

▪️شب چهارم محرم الحرام ۱۴۴۴▪️

 • حق دامن
 • حفظ دامن از حرام
 • بهترین راهکار برای کنترل دامن
 • شناخت روان شناسانه انسان
 • انسان چهار قوه دارد
 • انسان تلفیقی از حیوان و ملک
 • هر کششی در وجود انسان، به معنای شهوت است.
 • مطلق تمایل و کشش، به معنای شهوت است
 • اولین تمایل در انسان، شهوت است
 • سخت ترین گردنه سلوک، شهوت است.
 • ریزش رحمت به هنگام سختی مسیر سلوک
 • با فضیلت ترین اعمال از آن کیست؟
 • عنایت خداوند در پی کنترل دامن
 • چرا به راوی شنود عنایت شد؟
 • دیدن عجائب حاصل کنترل چشم
 • دستگیری امام زمان از افراد
 • راز مقامات امام خمینی ره
 • هم سویی وهم و غضب و شهوت
 • قوه شهوت، “بهیمیه” است
 • قوه غضب، “سبعیه” است
 • علت قیام امام حسین علیه السلام
 • محبت به امام حسین علیه السلام و دشمنی با دشمنان اهل بیت راهکار مهار شهوت
 • چرا در شام بر اهل بیت سخت گذشت.

مروری بر نکات جلسه چهل و یکم(۱۴۰۱/۰۵/۱۱):

▪️شب پنجم محرم الحرام ۱۴۴۴▪️

 • شناخت روانشناسانه انسان
 • اسارت عقل
 • طمع، جلوه ای از شهوات
 • ذهن فریبکاری که تابع استدلال نیست
 • کربلا، ظهور حب و بغض ها
 • مهار غضب و شهوت برای امارت عقل
 • وهم، نوکر غضب و شهوت
 • عمرسعد در جدال شهوت وغضب
 • عقلا با امام حسین علیه السلام ماندند
 • معادل عمرسعد در سپاه امام حسین علیه السلام
 • رکن اصلی در مهار شهوت و غضب
 • حالات انسان در برابر غضب وشهوت
 • چه چیز آدم را «آدم» می کند
 • کدام فضیلت مانند جایگاه سر در بدن است
 • آیه تمدنی واستراتژیک در قرآن
 • امربه معروف، باید ریشه ای باشد
 • صبر را مدل سازی و الگوسازی کنیم
 • دین داری نباید هیجانی باشد
 • منطق جذاب قرآن در برابر مشرکین
 • مشکل ما در عرصه رسانه
 • چرا دعوت به روزه؟
 • آیات عجیب و غریب در رابطه با صبر
 • مفاهیمی که در پرتو صبر معنا پیدا می کند

مروری بر نکات جلسه چهل و دوم(۱۴۰۱/۰۵/۱۲):

▪️شب ششم محرم الحرام ۱۴۴۴▪️

 • راه حل روبنایی و زیر بنایی کنترل دامن
 • درون مایه ی تحلیل قضایای تاریخی، اجتماعی و سیاسی
 • سه چیزی که موجب ترس پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله شد
 • طراحی شیطان برای مطرح نشدن برخی از مسائل
 • قبح موهوم، ممنوع
 • هشتک هایی که عفت عمومی را نشانه گرفته است
 • اسلام در اروپا هشت قرن حاکمیت کرد
 • علت سقوط اندلس
 • پیشینه موسیقی در غرب
 • هر چه از علم در غرب بود، از مسلمانان بود
 • نقش خوراک در کنترل دامن
 • راهکار اساسی برای کنترل دامن
 • تقسیم صبر
 • سن اشتغال
 • مشکل اساسی ازدواج
 • مدارس ما باید پیوست اقتصادی داشته باشد
 • یک بخش از عفت، عفت اقتصادی است
 • سیره تربیتی پیامبر صلی الله علیه وآله
 • غیرت، عزت، عفت؛ شبکه ای متصل به هم
 • ارزش «ناموس» نباید شکسته شود
 • غیرت حضرت قاسم علیه السلام
 • روضه ای که همه اصحاب برای آن گریه کردند

مروری بر نکات جلسه چهل و سوم(۱۴۰۱/۰۵/۱۳):

▪️شب هفتم محرم الحرام۱۴۴۴▪️

 • جایگاه صبر در مدیریت نفس
 • مفهوم کلیدی و بنیادین در فضای اخلاقی و سیاسی
 • ارتقای معنای «کنترل» و جایگزین آن
 • معادل قرآنی کنترل
 • جامع اوصاف بهشتیان
 • مراتب صبر
 • ظرفیت صبری که ملائکه را شگفت زده کرد
 • منظور از «ذبح عظیم»
 • تمام مکتب قرآنی در این آیه است.
 • جلوه تمام بلاها و جلوه تمام صبر
 • یکی از مصادیق «نقص انفس»
 • جلوه صبر در هر یک از بلاها
 • صلوات خدا بر…
 • صلوات خدا، جذبه، بسط رحمت و نور است
 • ادراکات انسان صابر با دیگران فرق می کند
 • هدایت امام از عالم «امر» است
 • امام به واسطه این ویژگی، امام می شود
 • آدم لطیف از توجه خدا به خودش لذت می برد
 • جلوه هایی از لطافت امام خمینی(ره)
 • امام حسین علیه السلام با این کار دوستانشان را بیچاره کردند.
 • دریغ از یک قطره آب

مروری بر نکات جلسه چهل و چهارم(۱۴۰۱/۰۵/۱۴):

▪️شب هشتم محرم الحرام۱۴۴۴▪️

 • ضرورت تنظیم صبر در زندگی
 • ریشه فضایل اخلاقی
 • صبر باید در همه حالات باشد
 • بلا هم در نعمت هم در نقمت
 • برکات مداومت بر سوره فجر
 • صبر در پولداری چگونه است
 • هر جا پای حق درمیان است، پای صبر هم وسط می آید
 • آیات قرآن را نصفه و نیمه نخوانید
 • ازدواج، جلوه فضل الهی
 • مصداق صبر بر نعمت در ازدواج
 • طلاق، راه نیست
 • علم گرفتند، حیوانیت دادند
 • حیوان آزاری در غرب و دفاع از حقوق حیوانات!!!
 • علامه طباطبایی و تحلیل غرب
 • کاسه داغ تر از آش در دفاع از غرب
 • دنیا، بهشت کافر
 • ضرورت حفظ عفت، حتی در سن پیری
 • عامل رشد انسان
 • تعریف تقوا بر محور صبر
 • ضرورت حفظ عفت در آیات قرآن
 • برکات خواندن معراج السعاده
 • آسیب های تک فرزندی
 • نشانه جامعه فاسد
 • فرهنگ مفت خوری ممنوع
 • در جامعه باید بنیان عفت مستقر شود
 • مقام عفیف
 • نگاه آخر…
 • زخم عمیقی که التیام پیدا نکرد
 • آخرین باری که خانم زینب علیها السلام با آرامش به خیمه برگشت

مروری بر نکات جلسه چهل و پنجم(۱۴۰۱/۰۵/۱۵):

▪️شب نهم محرم الحرام۱۴۴۴▪️

 • صبر فردی و اجتماعی
 • صبر باید فعال باشد نه منفعل
 • حساب و کتاب حلال الهی
 • کنترل تمایلات، تبلور عفت
 • صبر در موقع دارایی بسیار سخت تر از صبر هنگام فقر
 • صبر باید مقارن با چه باشد؟
 • شراکت در صبر
 • فرق نکاح و انکاح
 • همه باید برای ازدواج مشارکت کنند
 • جمله ی جهنمیان
 • مدل و منطق غلط
 • همه با هم بیایید
 • شاه کلید روانشناسی اسلامی
 • صفات، دسته ای است نه تکی
 • حضور قلب در نماز
 • راه حل ساده رسیدن به عشق الهی
 • ریشه غضب و شهوت را پیدا کنید
 • همه اخلاص در بی توقعی است
 • ماشینی که اخلاصت رو برد
 • یک راست نرو جام جهانی
 • بهای حقارت
 • امواج ناخودآگاه و پنهانی که ارزش ها را نشانه می گیرد
 • یکی از ریشه های اصلی بی حجابی
 • جوک هایی که حقارت را نهادینه می کند
 • رساله عملیه و رساله عقلیه
 • از دیگران درخواست نکن هرچند درخواست معمولی باشد
 • پیامبر صلی الله علیه و آله هیچگاه نه نمی گفتند
 • هیبت حیدری
 • عفتی که هدیه مادر بود
 • دخترم! عباسم را حلال کن
 • حسین جان من را به خیمه برنگردان

مروری بر نکات جلسه چهل و ششم، «جلسه پایانی دهه اول محرم» (۱۴۰۱/۰۵/۱۶):

▪️شب دهم محرم الحرام۱۴۴۴▪️

 • ریشه ی فضائل
 • جنس فضایل
 • کمالات ساحت فکر، تحت عنوان حکمت تعریف می شود
 • عنوان فضائلی که در عرصه ی شهوت بروز پیدا می کند
 • غضب اگر اصلاح شد، چه فضیلتی بروز پیدا می کند؟
 • کارکرد عقل
 • اعتدلال در قوای نفس می شود عدالت
 • مشکل و معضل جدی کشور ما
 • فعال بودن با خانه داری منافات ندارد
 • مادر همه فسادها
 • اقتصاد خانمان سوز
 • فرهنگ عمومی کشور ما، متوقعانه است
 • به کودکانمان این فضیلت را بیاموزیم
 • درخواستی که خدا دوست دارد
 • عفت نفس علامه طباطبایی
 • کدام قناعت مذموم است؟
 • صبر مذموم
 • عواملی که نفس را از طغیان باز می دارد
 • فواید ریاضت نفس
 • ریشه و نتیجه عفت
 • از اوصاف متقین
 • همه لذت دنیا
 • یک بخش از عفت، عفت کلام است
 • با این صفت، یار امام زمان علیه السلام باش
 • آسیب های جامعه ای که حق و باطل در آن مختلط است
 • تجسس ممنوع
 • چشم، هوس را به دنبال می آورد
 • حواس ما به کجا جمع باشد؟
 • پیراهنی که چشم نامحرم به آن افتاده…
 • از قله های عفت باید سخن گفت
 • اثر شهدا در زندگی ما
 • یکی از عوامل عاقبت بخیری
 • حیای ابراهیم
 • روضه ی “مرمل بالدماء”

مروری بر نکات جلسه چهل و هفتم(۱۴۰۱/۰۶/۰۱):

 • حق شاگرد
 • معنای لطیف رعیت
 • همه مسئول و همه رعیت هستیم
 • چگونه سوال دیگران را پاسخ دهیم؟
 • اگر بلد نیستی، بگو نمی دانم
 • این فرهنگ، تحسین برانگیز است
 • گستره حوزه حق در افعال جوانحی
 • حق گاهی یک نگاه و یک رویکرد است
 • خدا علم را عطا می کند و خدا باز خواست می کند
 • وقتی خراب میشه، کار خودته
 • علم، عنایت و امانت خداست
 • دایره وسیع روزی و دایره وسیع انفاق
 • قاعده انفاق
 • اندیشه و توانت را احتکار نکن
 • توصیه می کنم شما هم این کار را انجام بده
 • بعضی وقت ها باید خودت بفهمی
 • دریغ نکن تا…
 • ازدیاد رزق در هر وادی
 • این کارها، محرومیت می آورد
 • مزیت های نسبی را مزیت حقیقی نبینیم
 • ببین!! خدا چقدر با تو مدارا می کند
 • به دیگران برچسب نزنیم
 • همین خوبی ها برای جهنمی شدن کافی است
 • تم آموزشی در غرب
 • نماد بارز حق شاگرد در قرآن
 • گلایه محبت آمیز
 • وقتی شیر می خوری، سراغ چلو کباب نرو
 • همان را جدی گرفتی یا نه؟!
 • قهر و مهر استاد

مروری بر نکات جلسه چهل و هشتم(۱۴۰۱/۰۶/۰۴):

 • حق شاگرد
 • تعلیم باید همراه احسان باشد
 • گستره مصادیق معلم
 • احسان اختصاص به والدین ندارد
 • بستر نفوذ شیطان
 • در خانواده، رفتارها مبتنی بر احسان باشد
 • برخورد همراه با کرامت و رفافت
 • بذری که سالها محصول می دهد
 • پالایش ضعف در تربیت معلم و مدرس
 • علم باید همیشه همراه حلم باشد
 • کارهایی که مورد نظر خداست
 • ارزش تفسیر قرآن آقای قرائتی
 • اثر کار بی قید و تکلف
 • آیت الله ناصری در توسل به امام زمان(عج) منحصر به فرد بود
 • حالات و شخصیت آیه الله ناصری (ره)
 • ضایعه رحلت عالمان ربانی
 • خسارت خاموش شدن مشعل های نور
 • اول عزادار هنگام رحلت علما
 • اشراف روح علما بر دنیا
 • شدت اتصال به امام زمان (عج)

۷۸ دیدگاه

 • سلام حضورعزیزان واستادمحترم، واقعااااااازبانم الکن از سپاس وتشکر هست،خداتوفیق عمل بهمون عنایت کنه که اقلا تاحدی شکر استادوکادر زحمتکش ایشان رابشه جبران کرد،فقط دعامیکنم الهی در اقیانوس بیکران لطف و رحمت مولاجان غرق شوید🤲🌹🤲🌹🤲🤲🤲🤲🤲التماس دعا،یاعلی،خدانگهدار

 • سلام و عرض ادب خدمت حاج آقا امینی خواه و تمامی دست اندر کاران سایت که به هر حال زحمتی رو متقبل میشن و سایتو اداره میکنن.
  بعد سخنرانی های ایشون، متحول شدم و میخوام که از خود حاج آقا امینی خواه هم حلالیت بگیرم، ان‌شاءالله که اگه حقی بر گردن ماست، ایشون حلال کنن
  و من الله توفیق

 • سلام ودرود سپاسگزارم از لطف شما….من تازه با مباحث سایت شما آشنا شدم ….از وقتی مستند شنود وگریز از رجیم رو شنیدم ترسم از شیطان زیاد شده و فهمیدم گناهان زیادی دارم….با شنیدن حقی به گردنم تبدیل به گناهکار بزرگی شدم و فهمیدم چقدر گناهکارم والان نمی‌دونم چکار کنم لطفاً دعا کنید ماهم نجات پیدا میکنم….منم برای شما و همه تولید کنندگان این مجموعه ها دعا میکنم عاقبت به خیر بشید انشاالله

 • ممنون ازمطالب مفیدی که میزارین فقط یه گله دارم چراقسمت روضه هاش وکامل نزاشتین یهووسط روضه قط میشه

 • سلام به دوست عزیز آقا مصطفی والعصر یعنی حجت خدا روی زمین که عصاره عالم هستی است در زمان ما یعنی امام زمان در زمان پیامبر حضرت محمد زمان امیرالمومنین حضرت علی و…

 • سلام واقعا خسته نباشید وعمرتان با برکت خیلی از سخنرانی شما رو گوش کردم وخواهر بود پا منبری شما اگر کمکی از دست ما برای شما برمی‌آید لطف کنید شماره کارت بدهید ممنونم

 • بنام خدا:
  باعرض سلام وارادت
  آشنائی این حقیر با جناب امینی خواه از صوت جلسات شرحی بر کتاب آنسوی مرگ آغاز شد.
  کلام بسیار زیبا و لحن دلنشینی دارید که به همراه اطلاعات خوب و کاملتان از آیات و روایات ؛ شنیدن را بسیار جذاب و شیرین می نماید.
  البته شاید توقع زیادی هست ولی ای کاش بر جلسات شنود هم شرحی می گذاشتید
  در ضمن اگر مجموعه مباحث مرتبط با یک موضوع را به تفکیک فایل های صوتی و در یک سربرگ جداگانه معرفی و ارائه شوند، بسیار کاملتر از حال خواهد بود.
  کاش تفسیر المیزان ، معراج السعاده و اصول عقاید و … را هم به همین نحوه ارائه می کردید
  و امکان حذف نظرات را هم برای نویسنده نظر ایجاد کنید تا مثل من این همه اشتباه تایپی و ……………. نداشته باشیم
  و سپاس از همه زحمات مجموعه
  التماس دعا

 • با سلام و احترام و با تشکر از مطالب ارزنده و مفیدی که در اختیار ما قرار دادید خدا عنایت ویژه به شما داشته باشد انشاءالله. جلسه ۲۸ سخنرانی در لیست دانلود موجود نمی باشد، لطفا بارگذاری بفرمایید.

 • سلام وقت بخیر
  بسیار آموزنده و مفید. فقط یک انتقاد داشتم در جلسه ۲۶ داشتند حدیثی از امام صادق میگفتند و بعد تشبیه به امام خمینی شد.به نظرم این تشبیه اصلا درست نیست. امام خمینی کجا امام صادق کجا. اصلا قابل مقایسه نیست.

 • وای باورم نمیشه به این زودی جلسات حقی که بر گردن ماست به اتمام رسید
  من هر شب منتظر بودم تا صوت جلسات دهه اول برسه تا استفاده کنم ازشون
  یکی از بهترین سخنرانی هایی که تا الان گوش کردم بدون شک همین سلسله جلسات بوده
  خدا بر توفیقات استاد محترم جناب امینی خواه بیفزاید

 • خداروصد هزار مرتبه شکر که کسانی مثل استاد امینی خواه هستند و کسانیکه با صحبت ایشون هدایت میشوند.گاهی واقعا تو جامعه و اطراف خودمون که نگاه میکنیم فکر میکنیم همه بد شدن.

 • سلام و عرض ادب خدمت استاد و ادمین های گرامی
  با توجه به مطالب عالی که استاد فرمودند خواستار ادامه جلسات هستیم
  ان‌شاءالله که ادامه داشته باشه

 • سلام و خداقوت خدمت استاد بزرگوار
  با توجه به اینکه سلسله جلسات مفید و ارزشمند ایشان مورد استقبال زیادی است لطفا لینک دانلود کامل جلسات را به صورت یکجا نیز قرار دهید. مثل جلسات ان سوی مرگ و سه دقیقه در قیامت و…

 • سلام وقتتون بخیر. سخنرانی ها بسیار عالی هستن. همین طور که این مسایل رو شرح کردید و به مسایل برزخ توجه کردید که باعث شد خیلی ها واقعا به خودشون بیاد. میشه به موضوع نماز هم بپردازید و آگاه بشیم از حرکات نمازمون که هر کدام حکمت خاصی دارن. اینطوری هم نماز شنوندگان بهتر و هم حاج آقا در ثوابش شریک هستن. خواهش میکنم اگر این پیام به دستتان رسید آگاهم کنید

 • باسلام ممنونم از سخنرانی های آموزنده تون آرزو میکنم در هر جایی که هستین خوب وسلامت باشید وانشالله با امام حسین(ع)محشور شوید

 • سلام مباحث عالیست شمارا به خدا مارا ازاین مباحث محروم نفرمائید خصوصا تفاسیر آیات کریمه ازاستاد امینی خواه وبقیه عزیزان دست اندر کار کمال تشکررا دارم خدا جزای خیر به شما بدهد التماس دعا

 • با سلام
  برای اولین بار جلسات سخنرانی آن سوی مرگ و در حال حاضر مباحث سه دقیه در قیامت را، از همه دستندرکاران خصوصا استاد حاج آقا امینی خواه سپاسگزارم

 • سلام . ممنون از الطاف شما اقای امینی خواه و تمام دست اندرکاران که با تلاش بی منتشون این مطالب بی نظیر رو در اختیار ما میگذارید . فقط یک تذکر کوچک دارم اونم این که تو جلسه هفتم مبحث “حقی که بر گردن ماست ” در دقیقه هفده این صوت مطلبی رو میفرمایید که شاید ب طرقی یک جور غیبت به حساب بیاد هر چند مشخصه که بی منظور تعریف میکنید اون ماجرا رو . حالا باز من متخصص نیستم و شما بهتر میدونید فقط گفتم یه تذکر بدم که اگه واقعا این طوره اون دو سه دقیقه بخواد حذف بشه که گناهی بر گردن شما قرار نگیره . اجرتون با خود خدا . ممنون

 • سلام . اجرتون با خدا و دلتون پر از آرامش خدایی . واقعا ممنون واسه تمام زحماتتون و ممنون از خدا برای خلقت همچین انسان هایی . تا این جایی که صوت هارو گوش کردم خیلی از شبهات و سوال هام کاملا برطرف شده و شاید از اندک سوالاتی که خیلی ابهام و نقطه ی کور پیرامونش دارم قضیه چند همسری و ضیغه در اسلام هستش و فکر میکنم سوال خیلی ها هم باشه . ممنون میشم پیرامون این قضیه هم صحبت کنید و شبهات رو برطرف کنید

 • سلام.اقای امینی خواه جلسه دوم میفرمایند که نگرانن نسبت به پخش صوت آن سوی مرگ .من به واسطه این جلسات با شما اشنا شدم و ایمان درمانی رو کامل گوش دادم .الان رساله رو شروع کردم .واقعا برای من تاثیرات فراوانی داشته .بفرمایید بهشون که اینقدر دعای خیر براشون هست که حد نداره .من تازگی نماز شب رو شروع کردم (اگر خدا قبول کنه).یکی از چهل مومنین اسم شریف ایشون هست .

 • سلام علیکم.
  ادمین محترم لطفا جوابگو باشند
  سوال)
  ایا فایل ها مرتبط بهم هستند یا هر صوت مرتبط با فایل قبلی نیست و فرق دارد؟

  • سلام علیکم،کلیت و هسته اصلی سخنرانی پیرامون حقوقی است که بر گردن هر انسانی وجود دارد،در هر جلسه به یکی از این حق ها پرداخته میشود.
   لذا گرچه طرح کلی جلسات یکی هست ولی تقریبا موضوع هر جلسه با جلسه قبل تفاوت دارد.

 • سلام
  استاد خدا خیر دنیا و آخرت را به شما و خانواده بده
  ممنونم که در عین درس خنده و شوخی و مهمتر از خاطرات هم هست
  من دخترم بخاطر شاد بودن جلسات خیلی ارتباط خوبی گرفته و روی زندگیش تاثیر گذاشته
  ممنونم

 • با سلام.بنده از زمانیک مباحث استاد امینی خواه را دنبال میکنم روش زندگیم رفتارم عباداتم وکلا سبک زندگیم رنگو روی دیگری گرفتست انشالله خداوند نعمت استاد را در اخرت با صالحان محشور کند ضمن اینک ادامه حقی ک بر گردن ماست مطالب ناتمام مانده واگر امکانش هست بحثی هم در باب ولایت فقیه داشته باشن .باتشکر

 • الهم عجل لولیک الفرج
  با سلام مباحث خیلی عالی می باشد خدا خیر دنیا و آخرت و عاقبت بخیری نصیبتان نماید لطفا ادامه مباحث را هم بارگزاری نمایید.
  باتشکر

  • با سلام، تمامی صوت های این مباحث تا جلسه آخر بارگذاری شده است.
   در توضیحات متن فوق هم اشاره شده است که” این نوشتار تا آخرین جلسه ای که منتشر و ضبط شده است،_یعنی جلسه سی و دوم_ به روز میباشد.”

 • خداوند متعال استاد امینی خواه رو درر پناه خودش حفظ کنه و خیر دنبا و اخرت نصیبشون. همه مباحثشون عالیه.
  فقط نمیدونم چرا ادامه مباحث رساله حقوق بارگذاری نمیشه. ما بیصبرانه در انتظاریم

 • سلام. استاد در سخنرانی جلسه چهارم گفتند که درباره کنکور یه مقداری بحث کرده اند. میشه بفرمایید از کجا اون رو پیدا کنم؟

 • خیلی عالی بود . من هیجده سالمه. اگر از الان پیرو این مباحث باشم مطمئنا زندگی بهتری خواهم داشت

 • هزار بار تشکر هم کمه از همه دست اندرکاران تهیه و انتشار این مطالب….بی صبرانه منتظر بقیه جلسات هستم.اجر همه شما با خداوند سبحان.

 • سلام فوق العاده دلنشین صحبت میکنن این استاد بزرگوار
  من با شنیدن حرفاشون خیلی تغییر کردم دیگه خیلی مواظب رفتارام هستم
  معرکه و بدون خود بزرگ بینی و ریا صحبت میکنن
  تشکر

 • سلام علیکم : از شنیدن مباحث ۳ دقیقه در قیامت با استاد ارجمند حجت الاسلام امینی خواه آشنا شدم و مراجعه به مباحث زندگی پس از مرگ مراجعه کردم . نحوه سخنرانی ایشان در بنده بسیار تاثیر گذاشته و تحولی در خود اساس می کنم و دید انسان را عوض می کند. خداوند جزای خیر به وی عنایت فرماید.ان شاءالله

 • سلام خدمت آقای امینی خواه جلسات حقی که به گردن ماست خیلی عالی بود خیلی مسائل برای من روشن شد اگه ممکنه جلسات بیشتری بزارید و با تشریح جزئیات بیشتر و کاربردی تر.
  واکه ممکنه جلساتی را برگزار کنند تفسیر قرآن درس دهند تو این جلسات همه اش از قرآن میگفتند من عاشق تفسیر قرآن شدم. من یه خانم خانه دار بچه دارم که نمیرسم کتاب تفسیر بگیرم دستم بخونم اینا را که گوش میدم کلی دیدگاهم نسبت به زندگی عوض شد. واقعا خدا خیرتون بده انشاالله در بهشت همنشین حضرت زهرا و اهلبیت قرار بگیرید

  • سلام و وقت بخیر خدمت شما
   اولا تشکر از لطف و محبت شما
   سلسله جلسات حقی که به گردن ماست طی ۳۰ جلسه برگزار شده و ان‌شاءالله اگر توفیق بود و به شرط حیات ادامه خواهد داشت
   در باب مساله جلسات تفسیر قرآن، ان‌شاءالله در کانال اطلاع‌رسانی خواهد شد
   موفق باشید ان شاءالله

 • با سلام خدمت آقای امینی خواه خدا خیرتون بده خدا به شما سلامتی بده جلسات شما خیلی عالی و بیانتون شیرین و دلنشینه روی من خیلی تاثیر گذاشته.همیشه آرزو داشتم مثل اهلبیت زندگی کنم امیدوارم محقق بشه

 • سلام لطفا سخنرانی صورت اعمال رو که در کتاب ان سوی مرگ گفتین میزارم براتون رو بزارین خیلی مشتاقم

 • سلام و عرض ادب
  می خواستم ببینم فقط تا جلسه ۱۶ صحبت کردند یا صحبت شده اما برگزاری نشده. ممنونم التماس دعا

 • سلام میشه لینک دانلود یکجای سخنرانی هارو هم بذارید؟؟
  من میخوام بتونم کل جلسات رو با یک لینک دانلود کنم
  ممنون میشم یه لینک برای دانلود کل بذارید

 • خدا خیر به حاجاقا امینی خواه بده من که واقعا تغییر کردم و مدیون بیان شیرین و خلوص حاجاقا هستم و کلام نورانی اهل بیت

 • سلام خسته نباشید این بحث حقی که بر گردن ماست فقط همین ۱۵ جلسه است؟جلسه صوت های دیگه هم هست بزارید استاد خیلی خوب توضیح میدن..سلام به حاج اقا برسونید انشاالله کرونا تموم شه حضوری استفاده کنیم ا

 • از وقتی با این سایت و سخنرانی های آقای ایمنی خواه آشنا شدم همه چیز برایم عوض شده.واقعن ممنونم از ایشان و همه کسانی که برای تولید و انتشار این مطالب زحمت میکشند. اجرتان با خدا…

 • ضمن عرض سلام و خدا قوت. تشکر می کنم بابت تمام زحمات شما بزرگواران. خیلی دوست دارم صوت جلسات شما رو دانلود کنم اما انگار مشکلی هست. لطفا راهنمایی بفرمایید.سپاسگزارم.

 • سلام و ارادت
  خدمت برادر گرامی آقای امینی خواه
  به نظرم خوب است که رساله امام ساجدین به آموزش عالی پیشنهاد شود تا بعنوان حداقل یک درس سه واحدی در رشته فقه و حقوق دانشگاه گنجانده شود .
  ارادتمندم

 • با سلام خدمت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام حاج آقا امینی خواه ،از حضرت عالی تشکر فراوان دارم که چقدر زیبا خوب دلچسب و واضح مسائل رو توضیح میدهید ،از خداوند آرزوی سلامتی و تندرستی برای حضرتعالی دارم .با تشکر م.ر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب

ملکوت اعمال ،بخش سوم

تنظیم زندگی

شب بسط فطرت

یک سال راه برو

یک سال راه برو

عیار تو مشکل دارد…

مهندسی فطرت

توجه به وظیفه

مینِ مَنیّت

اونجا معلوم میشه…

راه جایگزین